#آقای ما قسیم بهشت و جهنم است...

در روایاتی از طریق شیعه و سنی آمده که ولایت علی(ع)مانع دخول به آتش جهنم است و اگر کسی واقعا شیعه ی امام علی(ع) باشد هرگز گرفتار آتش جهنم نخواهد بود.

و در برخی از احادیث آمده است که اگر تمام مردم ولایت آن حضرت را می پذیرفتند خداوند آتش جهنم را خلق نمی کرد!!!

امیرالمومنین (ع) می فرمایند: من تقسیم کننده اهل دوزخم هنگامی که رستاخیز برپا گردد خطاب به آتش جهنم می گویم: این شخص ما تو و این دیگری برای من.

 

و پیامبر اسلام(ص) به این حقیقت اشاره نموده و می فرماید:یا علی تو مردم را به آتش و بهشت تقسیم می کنی.

در حدیث مفصل دیگری حضرت سلمان از رسول خدا(ص) نقل می کند که فرمود:یا علی اگر تو را اهل زمین همانند اهل آسمان دوست می داشتند هیچ کس در آتش جهنم گرفتار نمی گردید