بسم الله الرحمن الرحیم

از فضایل یک انسان خودساخته،آن است که در کار های خانه،به همسر خود کمک کند و به شریک زندگی خویش،یاری رساند،چه در نظافت خانه و وسایل ،چه در امور طبخ و خوراک و چه هر کار دیگری.

پیامبر خدا(ص)در خانه ،کفش و لباس خود را وصله می کرد،در را می  گشود،شیر گوسفند و شتر را می دوشید،همراه خادم خانه گندم آرد می کرد و اگر خدمتکار خسته می شد،به او کمک می کرد و وسایل وضوی خویش را خود بر می داشت و می گذاشت

بحارالانوار علامه مجلسی ج16 ص227

کتاب همگام با رسول؛جواد محدثی؛انتشارات پویشگر

صلواتی تقدیم به شهدای لشکر محمد رسول الله(ص)