بسم الله الرحمن الرحیم

ما برای پی بردن به حقّانیّت دعوت یک مدّعی نبوّت، یا کذب و دروغ او، راه دیگری غیر از مطالبه «اعجاز» نیز داریم که این خود دلیل زنده دیگری برای رسیدن به هدف می تواند باشد، و آن بررسی قرائن زیر و جمع آوری مجموعه ای از آن است:

1- خصوصیّات اخلاقی و سوابق اجتماعی 2- شرایطی که بر محیط دعوت حاکم است ....

1- آنچه از خصوصیّات اخلاقی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خلال فعالیت های اجتماعیش طبق تواریخی که دوست و دشمن نوشته اند بر ما مسلّم است، این است که او آن قدر پاک و درست کار بود که حتّی در عصر جاهلیّت او را امین لقب داده بودند، تاریخ می گوید: هنگامی که می خواست به مدینه هجرت کند، علی علیه السلام را مأمور کرد که بعد از او امانت های مردم را به آنها بسپارد.

شجاعت و استقامت و حسن خلق، و سعه صدر، و جوانمردی و گذشت او را از خلال جنگ و صلح او می توان به دست آورد، مخصوصاً فرمان عفو عمومی که درباره مردم مکّه پس از فتح این شهر و تسلیم دشمنان خونخوار در برابر اسلام صادر کرد سند زنده ای بر این امر است.

***

2- همه می دانیم انسان های معمولی- حتّی نوابغ- خواه ناخواه رنگ محیط را به خود می گیرند، البته بعضی بیشتر و بعضی کمتر.

حال فکر کنید کسی که چهل سال در محیط جهل و بت پرستی پرورش یافته، در محیطی که تار و پود فرهنگ مردمش با شرک و خرافات بافته شده، چگونه ممکن است دم از توحید خالص زند، و با تمام مظاهر شرک به مبارزه برخیزد؟!

چگونه ممکن است از محیط جهل عالی ترین تجلّیات علمی بدرخشد؟!

آیا می توان باور کرد بدون یک تأیید الهی از ماوراءِ طبیعت چنین پدیده عجیبی ظاهر شود؟

صفحه208-209 پنجاهدرس اصول عقاید برای جوانان-آیت الله مکارم شیرازی

از روی کتاب بخوانید

#ما امت محمدیمheart