• امام ضمن حفظ آراستگی خود در خانه بر مرتب بودن ظاهرمرد در خانه اش تاکید می کرد.
  • پاکیزگی را از اخلاق پیامبران می شمرد.
  • وقتی می خواست میان مردم بیاید به سر و وضعش می رسید.
  • شانه:

مقید بود موهایش را شانه کند.سلیمان بن یحی می گوید:

یکی از روزها که امام رضا(ع) می خواست از خانه بیرون برود،شانه ای خواست و شروع کرد به شانه زدن به موهایش.سپس به من گفت:سلیمان،پدرم از پدران خود نقل کرده است که رسول خدا(ص)فرمود:هرکسی هفت بار موهای سر و صورتش را شانه بزند هرگز دردی سراغش نمی آید.

  • خضاب کردن و خودآرایی مردان را مایه ی افزایش پاکدامنی زنان می دانست و تذکر می داد:«بعضی زن ها چون شوهرانشان ژولیده بودند عفت را رها کردند.»
  • سرمه:

به سرمه کشیدن توصیه می کرد:هرکس که چشمش ضعیف است،قبل خواب سرمه بکشد:چهار بار در چشم راست و سه بار در چشم چپ.این کار باعث رویش مژه و افزایش بینایی چشم می شود.

 

 

خلاصه اینکه شیعه باید مثل امامش خوش تیپ باشهyes(البته با رعایت یه حد و مرز هایی)

کتاب بر «مدار آفتاب»-سبک زندگی بر مدار حیات رضوی-محمد حسین پور امینی